Категорія:
Механізовані решітки

Решітка гвинтова віджимна (шнекова) РВО

Шнекові решітки призначені для вилучення з виробничих та господарсько-побутових стічних вод середніх та дрібних відкидів з наступною їх промивкою, віджиманням та транспортуванням у сміттєзбірник. Рекомендуються для тонкої механічної очистки господарсько-побутових стоків, а також промислових стоків целюлозо-паперових комбінатів, підприємств харчової та текстильної промисловості з високим вмістом волокнистих включень.

Шнекові решітки можуть встановлюватися в будівлях решіток на майданчику очисних споруд після попередньої грубої механічної очистки, яка захищає решітку від потрапляння на неї особливо крупних відкидів. Можлива установка на відкритому просторі за умови організації накриття та оснащення решіток пристроєм підігріву.

Решітки призначені для використання в стічних водах з рН = 6,5÷8,5.

Решітки виготовлюються з корозійностійкої сталі AISI304 (AISI316).

Решітка встановлюється у відкритих каналах під кутом до 45о. В нижній частині решітки, в каналі, встановлено щілинне або перфороване сито. По мірі проходження СВ через сито, відкиди з розмірами більше номінального прозору, затримуються на поверхні полотна за допомогою гвинтового шнека, який представляє собою безосьову спіраль зі змінним кроком. Для забезпечення оптимальної очистки полотна в зоні фільтрації шнек периферії оснащується щіткою. У верхній частині решітка оснащена зоною промивки та віджимання відкидів.

Відкиди, затримані на фільтрувальному полотні шнекової решітки, знімаються з полотна і переміщуються вверх в корпусі решітки спіраллю, що обертається, при цьому фільтрувальне полотно надійно прочищається за допомогою щіток, розташованих на периферії шнека.

Віджимання відкидів відбувається за рахунок зменшення кроку витків шнеку. У верхній частині корпусу відкиди промиваються від органічних домішок водою з форсунок. Вода, що була віджата, і вода від промивки відкидів трубопроводом направляється в канал перед решіткою.

Через отвори в зоні вивантаження промиті та віджаті відходи скидаються у сміттєприймач. Періодичність включення залежить від схеми автоматичної роботи решітки.

  • тонка механічна очистка стічних вод з затриманням навіть таких важко вловлюваних забруднень, як волосся – за рахунок використання перфорованого полотна з дрібними отворами;
  • наявність функції ущільнення відходів прямо в решітці виключає необхідність у додатковому обладнанні для зневоднення;
  • функція відмивання відходів дозволяє зберегти органічні сполуки в стічних водах, що сприяє процесу їх подальшої біологічної очистки;
  • надійність роботи завдяки відсутності великої кількості деталей, що обертаються: всю роботу бере на себе один шнек.

Можливі різні схеми автоматизації роботи решіток:

  • за часом роботи
  • за перепадом рівня стічних вод у каналі до і після решіток
  • за заданою програмою

Передбачена сигналізація нормальної роботи обладнання, аварійного відключення, граничного рівня стічних вод у підвідному каналі. За узгодженням з замовником можлива організація передачі даних про стан обладнання в АСУ ТП верхнього рівня за допомогою стандартних протоколів зв’язку. Передбачена можливість зворотного ходу гвинта (реверса) для зняття можливого заклинювання.

УВАГА: у разі розміщення кожного конкретного замовлення Технічні Характеристики обладнання можуть відрізнятися. Обладнання випускається на підставі узгодженого з Замовником Технічного Завдання.