Передпроектні дослідження


Для виключення можливості прийняття некоректних технологічних рішень, побудованих на неточних або невірних вихідних даних, перед тим, як приступити до розробки проекту будівництва очисних споруд, фахівці компанії ЕКОТОН проводять комплексне дослідження стічних вод підприємства з визначенням можливості застосування різних методів очистки для досягнення ними необхідної якості найбільш раціональним шляхом.

Комплексне обстеження проводиться від місць утворення стічних вод до випуску їх в каналізаційний колектор, включає визначення оптимального напряму розподілу потоків стічних вод від виробничих дільниць, аналіз стічних вод на виході з основних джерел утворення і на випуску в каналізаційний колектор.

Обладнання дослідницької лабораторії Екотон

Дослідницька лабораторія Екотон

В ході обстежень і випробувань наші фахівці виконують наступні роботи:

  • Розробка методики відбору та усереднення проб для моделювання якісного складу стічних вод, які планується подавати на очистку;
  • Експериментальні дослідження різних методів обробки стічних вод та осадів з визначенням ефективності й доцільності їх застосування;
  • Пілотні випробування роботи обладнання для визначення точної ефективності та продуктивності запропонованого обладнання;
  • Підбір реагентів та їх дози;
  • Обстеження існуючих очисних споруд;
  • Видача рекомендацій з технології очистки стічних вод.

Обладнання Thermo Fisher Scientific, дослідницька лабораторія Екотон

Мобільна лабораторія ЕКОТОН оснащена сучасним обладнанням таких фірм як Hach-Lange, Thermo Fisher Scientific, KERN, VELP Scientifica та ін., яке дозволяє проводити аналізи стічних вод спектрофотометричними, потенціометричними, кондуктометричними і гравіметричними методами за основними показниками стічних вод, який може бути спеціально розширено під конкретну задачу.

Обладнання KERN, дослідницька лабораторія Екотон

Інструментальне та методичне оснащення лабораторії постійно оновлюється, що дозволяє збільшувати її можливості та ефективність проведення аналізів, підлаштовуватися під специфічні напрями досліджень, а також стежити за більш сучасними і точними методиками проведення аналізів.