Категорія:
Обладнання для механічного зневоднення осаду

Камерно-мембранний фільтр-прес

Фільтр-преси застосовуються у випадках:

 • коли потрібне максимальне розділення фаз;
 • коли потрібна максимальна чистота фільтрату;
 • коли потрібна мінімальна вологість осаду;
 • коли необхідна економічна промивка осаду;
 • коли для розділу суспензії необхідний високий надлишковий тиск.

ТИПОВІ ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЛЬТР-ПРЕСІВ

 • Металургія (Суспензії концентратів руд кольорових металів, суспензії залізорудних концентратів, суспензії мокрої газоочистки печей, нейтралізовані стоки травильних ділянок, гальваностоки)
 • Харчова промисловість (суспензія та сік 1-ї сатурації бурякосахарного виробництва, суспензія клеровки сахара-сирця, масло соняшникове, квасне сусло, вина, соки)
 • Хімічна промисловість (суспензії у виробництві двоокису титану, суспензії у виробництві цеолітів, суспензії у виробництві каталізаторів, суспензія «білої сажі» – диоксиду кремнію, рідке скло, різні технологічні суспензії)
 • Цементна промисловість (Сировинний шлам у разі мокрого способу виробництва цементу)
 • Виробництво каоліну, фаянсу, фарфору (Глинисті та каолінові суспензії)
 • Вугільна промисловість (Флотохвости)
 • Стічні води промислові (Промислово-дощові стоки, продувні води прояснювачів на ТЕЦ та ЕС, стоки після обмивання регенеративних повітропідігрівачів, стоки мокрого золовидалення, стоки після обмивання, графіт-вмісних суспензій, нейтралізовані стоки різновидного походження)
 • Стоки комунальні


Цикл фільтрування на фільтр-пресі починається з затискання фільтрувальних плит. При цьому внутрішні порожнини плит з’єднуються в єдиний камерний простір. Після забезпечення значення затискання, достатнього для герметизації камерного простору, в фільтр-прес подається суспензія зовнішнім насосом. По мірі подачі суспензія заповнює камерний простір фільтр-пресу; під тиском насосу рідка фаза проходить через пори фільтруючої тканини і за системою внутрішніх каналів виводиться за межі фільтр-пресу. На тканині при цьому утворюється шар осаду, товщина якого росте по мірі подачі суспензії. Цей процес продовжується до тих пір, поки камерний простір не буде повністю заповнено осадом. В цей момент подача суспензії припиняється.

Після фільтрування осад в камерах фільтр-пресу піддається, за необхідності, додатковій обробці з метою отримання додаткових технологічних ефектів – промивається і просушується. Під час промивання на фільтр-прес подається промивна рідина, яка видавлює залишки основного фільтрату з пор осаду. Промивання може проводитися в декілька стадій з розділенням промивного фільтрату за міцністю та відведенням найслабших порцій для перших стадій наступного циклу, або декількома рідинами. Ефективність промивання на фільтр-пресах обумовлена тим, що подача промивних рідин здійснюється лінією відведення фільтрату з одного боку фільтр-пресу, що забезпечує умови для рівномірного промивання за всією площею фільтрування. Промивання дуже ефективне в тих випадках, коли потрібне максимальне розділення фаз. Багатостадійне промивання дозволяє добиватися гарних показників при мінімумі витрат промивних рідин.

Під час просушування через осад у камерах фільтр-пресу проходить стиснуте повітря, яке висушує осад. Як і промивні рідини, повітря для промивки подається лінією відведення фільтрату з одного боку фільтр-пресу, що забезпечує рівномірне просушування. Просушування осаду проводиться для зниження його вологості, для зниження витрат у подальшому під час термічної обробки, для забезпечення можливості сухого транспортування осаду або для максимально можливого розділення фаз в тих випадках, коли неприпустима промивка осаду.

Після фільтрування і обробки промитий та висушений осад вивантажується з фільтр-пресу. Для цього натискна плита відводиться у крайнє положення біля задньої опори, і між фільтрувальними плитами утворюються зазори, шириною більше товщини осаду. Осад під дією власної ваги випадає в пройму, де попадає або в приймальний бункер або на пристрій видалення.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЛЬТР-ПРЕСІВ ЕКОТОН

ПОКАЗНИК

ЗА РАХУНОК ЧОГО ДОСЯГАЄТЬСЯ


Висока чистота фільтрату
 • Щільні фільтрувальні тканини
 • Можливість відокремлення перших мутних порцій фільтрату

Низька вологість осаду
 • Високий тиск фільтрування
 • Пресування осаду
 • Просушка осаду
 • Просушка осаду разом з пресуванням

Низький залишковий вміст основного фільтрату в осаді
 • Промивка осаду
 • Просушка осаду

Мінімальне розбавлення фільтрату промивним фільтратом
 • Багатостадійна відмивка
 • Окреме відведення промивного фільтрату

Низька витрата повітря під час просушування
 • Просушування проходить рівномірно через всю площу осаду
 • Просушування проходить одночасно з пресуванням

Низька витрата промивних рідин
 • Промивка проходить рівномірно через всю площу осаду
 • Промивка проходить одночасно з пресуванням

Продуктивність
 • Високий тиск фільтрування
 • Підбір поверхні фільтрування
Низьке енергоспоживання Більшу частину часу на ФП не працюють енергоспоживачі
Простота обслуговування Немає великої кількості рухомих деталей

Великий строк служби фільтрувальної тканини
 • В процесі роботи фільтрувальна тканина нерухома
 • Регенерація водою під тиском
 • Регенерація розчиненням
Просте вивантаження осаду Вертикальне розташування фільтрувальних плит
Просте відведення фільтрату Фільтрат відводиться самопливом системою колекторів
Розділення робочих рідин Розвинута клапанно-колекторна система
Циклограма, що адаптується Прогресивна система управління
Фільтр-преси ЕКОТОН комплектуються різними контрольно-вимірювальними приладами та оснащуються системою управління на базі промислового контролера. Під час роботи система управління контролює процеси механічних переміщень окремих вузлів фільтр-пресу, технологічні операції, включаючи пов’язане обладнання.
Рівень автоматизації фільтр-пресів ЕКОТОН підбирається залежно від типорозміру фільтр-пресу, задачі, що ним вирішується, періодичності роботи; і може змінюватися від повністю ручних до повністю автоматизованих систем.
Основні технічні характеристики
Найменування параметру Значення
Поверхня фільтрування, м2 1...1000
Товщина осаду, мм 15...60
Габаритні розміри плит, мм х мм 200 х 200...2000 х 2000
Тиск робочій, бар до 16
Температура робоча, град +10 - +85 (0 - + 105)
Варіанти виконання
 • Пакет плит - камерний, змішаний, повністю мембранний
 • Підвіска плит -верхня, бічна
 • Затиск плит - гідравлічний, електромеханічний, механічний
 • Розсунення плит - по секціях плит, по одній плиті, ручна
 • Колектора - нержавіюча сталь, молібденова сталь, поліпропілен, титан
 • Регенерація - переносна мийка високого тиску, автоматичний пристрій, хімічна
 • Клапани - з пневмоприводом, з електроприводом, ручні
 • Система клапанів - для будь-яких операцій