Case Study: Підвищення економічної та технологічної ефективності очищення стоків від барвників шляхом оновлення технологічних рішень (Польща)

Модернізація очисних споруд фабрики декоративного друку

ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЧИСНИХ СПОРУД 25 м3/доб.
ОБ’ЄКТ Локальні очисні споруди підприємства, що спеціалізується на декоративному друкуванні
ТИП СТОКІВ Промислові стічні води з виробничих машин та миття ємностей
РІК ЗАПУСКУ 2020

Вступ:

На підприємстві існували локальні очисні споруди, які складались з етапів усереднення, фізико-хімічної стадії з обробленням реагентами та біологічної стадії очищення. Очищені стічні води скидалися до каналізаційної мережі. Попре сумлінне обслуговування очисних споруд та високі експлуатаційні витрати на реагенти, ефективність очищення за основними показниками часто не відповідала вимаганням на скидання. Наприклад, згідно умови з комунальними очисними спорудами, максимальне значення показника хімічного споживання кисню (ХСК) не має перевищувати 1500 мг/л, коли у дійсності воно могло сягати 2000-3000 мг/л. Розуміючи необхідність збільшення ефективності роботи очисних споруд, підприємство звернулося до компанії PRODEKO-EŁK Sp. z o.o., що входить до Промислової Групи EKOTON, з проханням провести дослідження існуючої технології та висновками щодо необхідної модернізації.

Реалізація проєкту:

Після отримання відповідного запиту, спеціалісти компанії EKOTON відвідали очисні споруди підприємства, провели обстеження очисних споруд та відібрали проби стічних вод з метою проведення детального дослідження щодо застосування можливих методів оброблення останніх. Під час проведення робіт було виявлено, що існуюча технологія очищення стічних вод не відповідає їх складові, а отже має бути замінена. Було запропоноване застосування алюмінієвих коагулянтів з низьким вмістом йонів хлориду та аніонного флокулянту на основі поліакриламіду (ПАА). При цьому, значна кількість забрудників, що знаходиться у колоїдній формі, видалялися з високою ефективністю, залишаючи в очищеному фільтраті розчинені органічні речовини, що далі можна було подавати на подальшу стадію біологічного очищення без шкоди для життєдіяльності мікроорганізмів.

Розроблена технологія очищення була кількаразово випробувана спершу у лабораторних умовах, а пізніше і у промислових масштабах. Після практичного підтвердження її високої ефективності, представники обох компаній перейшли до діалогу щодо модернізації очисних споруд з можливістю максимального збереження існуючого обладнання. У результаті індивідуально розроблених заходів щодо модернізації очисних споруд, вдалося знайти оптимальне рішення і впровадити його з найнижчими капітальними витратами. Представники обох компаній працювали пліч опліч щоб запустити і налагодити оновлений процес. Усі додаткові вимоги і побажання клієнта було виконано так, щоб зробити процес експлуатації максимально простим і зручним.

Підсумки і висновки:

Завдяки проведенню комплексного обстеження існуючих очисних споруд та індивідуальному розробленню оптимального технологічного рішення щодо модернізації останніх, на підприємстві вдалося досягти високої ефективності очищення стічних вод з мінімальними капітальними витратами. Після запуску і налагодження комплексного процесу, вдалося досягти:

 • вимог щодо якості до скидання до каналізаційної мережі;
 • спрощено та автоматизовано роботу всього технологічного процесу;
 • знижено експлуатаційні витрати;
 • модернізовано систему дозування реагентів та впроваджено інтелектуальну систему дозування та флокулювання стічних вод;
 • модернізовано камерний фільтр-прес та роботу комплексу зневоднення в цілому;
 • підвищено гнучкість регулювання усіх процесів.

Case Study: Поставка та запуск комплексу зневоднення на основі мультидискових шнекових дегідраторів на птахофабриці (Польща)

ПОКУПЕЦЬ Nijhuis Industries Central Europe Sp. Z O.O.
ОБ’ЄКТ Виробництво м’яса, птахофабрика
ТИП ОСАДУ Надлишковий активний мул, початковий флотаційний мул
ЗАПРОЕКТОВАНА ПРОДУКТИВНІСТЬ 5000 м3/добу

Завдання:

Осади, які утворюються в результаті очистки стічних вод від процесів з переробки м’яса, мають конкретні параметри для цієї галузі промисловості. Вони містять підвищену кількість жиру і загальновідомий тваринний білок, що, в свою чергу, вимагає використання спеціальної технології для зневоднення цього типу промислового осаду.

Станція очистки стічних вод розташована приблизно в 20 км від Кутно, в Лодзінському воєводстві. Стічні води, які надходять на очистку, представляють собою суміш промислових стічних вод з виробничих ліній і біологічно забруднених стічних вод, які утворюються в результаті щоденної роботи птахофабрики.

Основною метою інвестицій було будівництво станції очистки стічних вод на новозбудованому виробничому заводі, а також постачання і введення в експлуатацію двох незалежних і повністю автоматизованих комплексів зневоднення осаду.

Робочий прогрес:

Для визначення ефективності зневоднення осаду були проведені попередні лабораторні випробування. Оскільки фабрика, на якій ця технологія повинна була бути впроваджена, все ще перебувала в процесі будівництва, випробування проводилися на інший птахофабриці, яка мала виробничу лінію і технологію очищення, ідентичні побудованій. При виборі обладнання був використаний досвід EKOTON PRODEKO-EŁK як постачальника комплексних рішень, заснований на сучасних технологіях.

Аналіз переваг і недоліків використання різного обладнання для зневоднення осаду на даному об’єкті привів до вибору мультидискових шнекових дегідраторів (MDQ), основними перевагами яких є:

 • простота операцій;
 • низьке споживання енергії, флокулянтів і води;
 • дуже низький рівень шуму;
 • можливість роботи в автоматичному режимі.

У комплект поставки входили дві незалежні лінії зневоднення. Кожна з них складалася з мультидискового шнекового преса, автоматичної станції підготовки полімеру, насоса подачі мулу і насоса для дозування полімеру.

Мультидисковий шнековий зневоднювач MDQ/MDC - зневоднюючий барабан

Рис. 1. Схема мультидискового шнекового пресу зі зневоднюючим барабаном

Мультидискові шнекові дегідратори та інше обладнання, що поставляється, працюють ефективно і надійно. Робочі параметри блоків обробки осаду в обох лініях дозволяють їм отримувати кек з концентрацією завислих речовин до 34%. Повна автоматизація роботи преса дозволяє користувачу оптимізувати процес зневоднення і значно спрощує управління осадом.

Результати роботи комплексу

Продуктивність ОС5 000 м3/добу
Тип стоківПромислові /
бійня птиці
Тип осадуфлотаційний +
біологічний
Загальна кількість осаду228 м3/добу
Середній вміст СР в осаді5,6 %
Середня вага СР в осаді12 845 кг
СР/добу
ФЛОТАЦІЙНИЙ ОСАД:
Початкова кількість85 м3/добу
Концентрація завислих речовин10 %
Вага завислих речовин8 544 кг
зав. р-н/добу
БІОЛОГІЧНИЙ ОСАД:
Початкова кількість143 м3/добу
Концентрація завислих речовин3 %
Вага завислих речовин4 300 кг
зав. р-н/добу
Концентрація СР у зневодненому осаді22%-26% +/-1%

Case Study: Зневоднення осаду птахофабрики (Черкаси, Україна)

ТИП І РОЗМІР ОЧИСНИХ СПОРУД ЛОС, 6 000 м3/доб
КІНЦЕВИЙ СПОЖИВАЧ Миронівська птахофабрика, Миронівський Хлібопродукт
ЗАМОВНИК ПАО Миронівський Хлібопродукт
ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ грудень, 2015

Проблема:

Внаслідок збільшення виробничих потужностей підприємства, збільшився обсяг стічних вод і, відповідно, флотошлама. Наявне обладнання для зневоднення більш не справлялося з таким обсягом.

Рішення:

Пропозиція компанії ЕКОТОН було більш вигідною не лише з точки зору бюджету, а й з урахуванням технічних особливостей обладнання, в т.ч. додаткових функцій у вигляді більш сучасної системи автоматизації на базі контролера PLC і сенсорної панелі HMI. Шнековий дегідратор MDQ-353 C був встановлений поряд з існуючим дегідратором іншого виробника. При паралельній роботі двох різних дегідраторів з однаковою продуктивністю, наш MDQ показує кращу ефективність зневоднення і видає більш сухий кек.

Результати та ефективність

Тип осадуФлотошлам
Продуктивність700-750 кгСР/год
Концентрація СР на вході8-12%
Концентрація СР на виході33-40 %
Час експлуатації14-18 год/доб
Середня доза полімерів2,2 кг/тонуСР
Споживання електроенергії35-45 кВт/год

Case Study: Комплекс зневоднення осаду від очищення стічних вод шкіряного заводу (Іспанія, Наварра)

ОБЛАДНАННЯ Мультидисковий шнековий прес дегідратор MDQ-352C (1)
ТИП ОСАДУ Процес очищення стічних вод шкіряного заводу
ПОЧАТКОВА КІЛЬКІСТЬ ОСАДУ 12 м³/добу
КІЛЬКІСТЬ СУХОГО РЕЧОВИНИ 1200 кг сух.реч./добу
КОНЦЕНТРАЦІЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ 10%
ПОЧАТОК РОБОТИ Липень 2019

Проблема:

Осад від очищення стічних вод шкіряного виробництва фільтрували (зневоднювали) з використанням камерного фільтр-преса. Велика кількість вапна, яке використовували разом зі складними операціями, і низький рівень автоматизації привели до незадовільного результату та необхідності шукати іншу технологію зневоднення. Додатковий аспект, який необхідно розглянути, – це майбутні плани зі збільшення потужності шкіряного заводу, тому нове рішення для зневоднення має враховувати цей аспект.

Рішення:

Після пілотних випробувань, які були виконані в січні 2019 року, для реконструкції була обрана технологія зневоднення із застосуванням мультидискового шнекового преса (MDQ). Установка MDQ показала високу продуктивність і ефективність зневоднення, при цьому забезпечивши хорошу якість фільтрату.

Унікальною особливістю MDQ є можливість підвищення продуктивності шляхом установки додаткових гвинтів. Беручи до уваги майбутнє збільшення продуктивності, MDQ-352C (1) з одним гвинтом Клієнту був запропонований слот для другого з перспективним розширенням до MDQ 352. Це дозволило Замовнику знизити початкові капітальні витрати.

У липні 2019 року під спостереженням експерта ЕКОТОН введена в експлуатацію нова система зневоднення на основі мультидискового гвинтового преса MDQ-352C (1).

Результати та ефективність

Поточна продуктивність за СР150-180 кг сух.реч./год
Концентрація СР в кеці35 %
Режим роботи6-8 годин на день
Середня доза полімеру4,5-7 кг/1000 кг сух. реч.
Ефект затримання завислих речовин99,6-99,9 %

Case Study: Зневоднення промислового осаду для фабрики з виробництва напоїв (Сучава, Румунія)

ТИП ПРОМИСЛОВОСТІ Виробництво безалкогольних напоїв
ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ФАБРИКИ 1,3 млн л/рік
ДАТА ЗАПУСКУ ОЧИСНИХ СПОРУД Жовтень 2018

Проблема:

Стічні води фабрики з виробництва безалкогольних напоїв утилізувалися за допомогою їх накопичення і відсилання до зовнішньої фірми. Але з погляду на високий кошт утилізації, було прийнято рішення про будівництво власних локальних очисних споруд, що дозволило би безпечно скидати очищені промислові і комунальні стоки до середовища. Проблема залишалася лише в утилізації великої кількості осаду, що утворюється під час роботи очисних споруд. Компанію ЕКОТОН було запрошено прийняти участь у розробці технології і поставці обладнання для зневоднення осаду.

Рішення:

Спеціалісти ЕКОТОН виконали розрахунки та підбір найбільш оптимального зневоднювального обладнання з урахуванням необхідної потужності та специфічного складу осаду. Для забезпечення автоматичної роботи цілого комплексу, також була дібрана автоматична станція приготування розчину флокулянта. Невдовзі, шнековий мультидисковий дегідратор MDQ-102C і станція приготування розчину SMART MIX 2100 були змонтовані на об’єкті та успішно запущені.

Шнековий мультидисковий дегідратор був вибраний серед інших видів обладнання з погляду на його беззаперечні переваги. Займаючи набагато менше місця ніж центрифуги або стрічкові фільтр-преси, він забезпечує тиху і безаварійну роботу без необхідності постійного обслуговування. Окрім того, навіть у порівнянні з таким сучасним зневоднювальним обладнанням як шнекові преси, мультидисковий шнековий дегідратор дозволяє досягти меншої витрати флокулянта і є простішим в обслуговуванні.

Після запуску обладнання, робота комплексу зневоднення була узгоджена та налаштована разом з іншим технологічним обладнанням очисних споруд. В момент, коли ємність для збирання флотопіни наповнюється, автоматично запускається і процес зневоднення. Комплекс продемонстрував високі показники ефективності з погляду на високу продуктивність обладнання та низьку вологість зневодненого осаду. Також вдалось значно зменшити кошти утилізації осаду завдяки істотному зменшенню його об’єму.

Результати та ефективність

Тип осадуфлотопіна
Продуктивність обладнання25 кгСР/год
Вміст СР у вихідному осаді5,9 %
Вміст СР у зневодненому кеку30 %
Ступінь затримання СР> 97 %
Середня доза флокулянта2,5 кг/тСР

Case Study: Комплекс зневоднення осаду для автомобільного виробництва (Польща)

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА ОСАДОМ 10 м3/добу, 7 % сухої речовини
ЗАМОВНИК Fenice Sp.z.o.o.
ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ РОБІТ Жовтень, 2018

Проблема:

Раніше суміш побутових і промислових стічних вод, змішаних з відходами фарби з різних виробничих дільниць осаджувалася, а пізніше зневоднювалася за допомогою декантерної центрифуги. Високі експлуатаційні витрати (видалення кеку, флокулянт, електрика) не задовольняли клієнта, тому розпочалися пошукування нової технології зневоднення. Великою проблемою для клієнта також було розміщення центрифуги зовні, що перешкоджало її експлуатації протягом року.

Рішення:

Після пілотних випробувань, виконаних у 2017 році, на місці було встановлено камерний фільтр-прес GK8.230.20-H (площа фільтра 230 м2, товщина кеку 20 мм, пластина розмірі 1500 x 1500 мм) з усім комплектом допоміжного технологічного обладнання: насосними станціями, станцією регенерації тканини і операційною платформою. Все обладнання було вироблено, доставлено і змонтовано Промисловою групою ЕКОТОН. Протягом серпня 2019 року комплекс зневоднення осаду було введено в експлуатацію. Фільтр-пресс, допоміжне обладнання і система видалення кеку були встановлені в приміщенні, що забезпечує можливість експлуатації протягом цілого року. Однією з найбільш цінних переваг представленої технології є можливість зневоднення осаду без додавання реагентів.

Результати роботи комплексу

Тип осадуСуміш побутових та
промислових стічних
вод з відходами фарби
Продуктивність обладнання10 м3/добу
Концентрація твердих часток в осаді7 – 8 %
Концентрація твердих часток в кеку27 – 30%
Додавання флокулянту/коагулянту0
Тиск фільтрації6 бар
Час роботи12 - 14 год/доба

Case Study: Модернізація очисних споруд паперової фабрики (Мишкув, Польща)

ПРОЕКТ Модернізація вторинного відстійника
ЗАМОВНИК Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.
ОБ’ЄКТ Очисні споруди паперової фабрики у м. Мишкув, Польща
ДАТА ЗАПУСКУ ОЧИСНИХ СПОРУД Січень, 2019

Вступ

Паперова фабрика в Мишкуві була заснована на початку 1894 року, де в той час це був найбільший завод з виробництва паперу в Польщі. У 2016 році фабрика стала частиною пакувальної групи Schumacher. Для забезпечення високих стандартів якості і збільшення виробництва паперу почався проект модернізації заводу. Одним з основних завдань проекту було збільшення пропускної здатності існуючих очисних споруд, розташованих на території виробничого цеху.

У липні 2018 року PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. (Промислова група ЕКОТОН) була обраний основним підрядником для модернізації вторинного відстійника на спорудах з очистки стічних вод паперової фабрики в Мишкуві.

Мета модернізації

Метою проекту була заміна існуючого радіального скребка мулу і дренажної системи вторинного відстійника діаметром 39,4 м. Встановлене обладнання призначене для забезпечення високої ефективності видалення мулу і плаваючих речовин.

Початкова стадія

Модернізований вторинний відстійник не експлуатувався протягом багатьох років. Він був оснащений радіальним скребком для мулу з чорної сталі, а також бетонними жолобами. План полягав у тому, щоб зняти скребок з жолобами, відремонтувати бетонні елементи відстійника, зібрати скребок разом з системою жолобів з нержавіючої сталі.

Реалізація проєкту

В рамках контракту був поставлений радіальний скребок типу ZGRwt-39.4 з системою дренажного жолоба. В обсяг робіт входила підготовка документації для виготовлення деталей, адаптованих до розміру відстійника, а також збірка і технологічне введення в експлуатацію поставленого обладнання.

Підсумки та висновки

Використання сучасних технологічних рішень під час проектування мулового скребка забезпечило високу ефективність роботи, енергоефективність і надійність. В результаті установки нового скребка були досягнуті наступні цілі:

 • забезпечення ефективного видалення осаду і плаваючих речовин;
 • зниження споживання електроенергії;
 • забезпечення стабільної та безперебійної роботи.

 

Case Study: Модернізація вторинного відстійника (Августів, Польща)

ПРОЕКТ Модернізація вторинного відстійника
ЗАМОВНИК Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie
ОБ’ЄКТ Очисні споруди, м. Августів
ДАТА ЗАПУСКУ ОЧИСНИХ СПОРУД Жовтень, 2018

Вступ

Очистні споруди розташовані в південній частині міста Августов. Це механіко-біологічний тип очисних споруд, пристосований для глибокого видалення біогенних сполук. Воді потрібно пройти кілька етапів і, як тільки очиститься, вона стікає до річки Нетти. Максимальна потужність заводу – 10 000 м3/добу. У червні 2018 року PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. (Промислова група ЕКОТОН) було обрано основним постачальником обладнання та технологій для виконання завдання з модернізації вторинного відстійника на очисній станції в Августові.

Мета модернізації

Головною метою модернізації було:

 • забезпечити стабільну роботу вторинного відстійника;
 • підвищити ефективність видалення плаваючих речовин та мулу;
 • зменшення експлуатаційних витрат.

Початковий етап

Модернізований вторинний відстійник був побудований на стадії будівництва очисних споруд у 1984 році та постачався зі скребком радіального мулу з чорної сталі. Погіршення роботи за продуктивністю, збільшення терміну обслуговування та ремонту – все це призвело до збільшення витрат на експлуатацію та його нестабільної роботи.

Реалізація проєкту

За умовами підписаного контракту поставлено радіальний мулошкреб ZGRwt-25 та каналізаційні затвори типу SGSM. Обсяг проведених робіт включав підготовку документації для виготовлення  обладнання та необхідних деталей, належним чином адаптованих до розмірів відстійника та каналу відведення стічних вод, а також монтаж та ввід в експлуатацію обладнання.

Результати та висновки

Використання сучасних технологічних рішень при проектуванні обладнання забезпечує високу ефективність роботи, енергоефективність та надійність. В результаті заміни існуючого мулошкреба на очистних спорудах в Августові було досягнуто:

 • підвищення ефективності видалення плаваючих речовин та відстоювання мулу завдяки спеціальній конструкції елементів скребка;
 • високий рівень енергоефективності обладнання завдяки використанню енергозберігаючого приводу з коробкою передач, вбудованою безпосередньо в колесо;
 • знижено експлуатаційні витрати, пов’язані з технічним обслуговуванням та ремонтом.

 

Case Study: Модернізація комплексу механічного очищення стічних вод (Августов, Польща)

ПРОЕКТ Модернізація системи механічного очищення стічних вод
ЗАМОВНИК Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o. o. w Augustowie
ОБ’ЄКТ Oczyszczalnia Ścieków w Augustowie
ЛОКАЛІЗАЦІЯ м. Августів, Польща
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ січень 2017 року

Очисні споруди каналізації (ОСК) розташовані в південній частині м. Августів. Проектна продуктивність ОСК становить 10 000 м³/добу.

У 2016 році компанію ЕКОТОН було обрано як генпідрядника для виконання інвестиційного проекту модернізації головної каналізаційної насосної станції, розташованої на ОСК м. Августів.

В рамках проекту було виготовлено, змонтовано і введено в експлуатацію лінію механічного очищення стічних вод, що включає в себе:

1. Грабельну решітку типу RKE;
2. Гвинтовий віджимний прес типу SCP;
3. Щитові затвори типу ZSg;
4. Систему управления комплексом.

Метою проведеної модернізації насосної станції було підвищення ефективності видалення механічних домішок, а також максимальне зменшення кількості відходів і повна автоматизація процесу.

Вихідний стан

Відповідно до вихідного проекту, стічні води двома колекторами надходили в насосну станцію, де проходили попереднє механічне очищення на решітках грубого очищення з прозором 25 мм.

Очищення фільтруючого полотна решітки у міру забруднення здійснюється вручну обслуговуючим персоналом. Відходи з решітки, вивантажувалися у контейнер для їхнього подальшого підйому за допомогою вантажопідйомного обладнання на нульову позначку (поверхня землі) для вивантаження в накопичувальний контейнер.

До основних проблем, пов’язаних з експлуатацією восстановленного обладнання, належать такі:

 • необхідність постійного контролю забрудненості фільтруючого полотна решітки для запобігання підтоплення насосної станції та виникнення аварійних ситуацій;
 • значні трудозатрати для очищення фільтруючого полотна решітки та подальшого транспортування відходів для їхнього вивантаження в накопичувальний бункер;
 • вихід з ладу насосного обладнання та виникнення аварій на подальших етапах очищення, які обумовлені недостатньою ефективністю видалення механічних забруднень.

Реалізація проєкту

Однією з головних особливостей під час реалізації проекту була необхідність розташування технологічного обладнання в існуючій будівлі насосної станції, що спричинило низку складнощів, а саме:

Проект будівлі насосної станції не розрахований для монтажу обладнання довжиною понад 2,5 м, тому для можливості виконання монтажних робіт обладнання в будівлі необхідно було виготовити грабельну решітку довжиною понад 6 м із сегментів довжиною не більше 2 м кожен. Кожен сегмент монтувався на зібрану всередині насосної станції опорну конструкцію для подальшої збірки решітки всередині будівлі.

Результати

У результаті виконаної модернізації було досягнуто таких результатів:

1. кількість видалених на решітках відходів збільшилася удвічі за рахунок застосування грабельної решітки RKE з шириною прозора фильтруючого полотна 5 мм;
2. при цьому маса і об’єм відходів, які видаляються, за рахунок їхнього ущільнення і промивання на гвинтовому віджимному пресі SCP знизилася більше ніж у 3 рази;
3. час, потрібний для обслуговування обладнання за рахунок застосування повністю автоматизованої лінії механічного очищення стічних вод, зменшився понад 95 %.

Крім цього, необхідно відзначити такі плюси у переході на нове обладнання:

 • істотне зниження аварій і планових ремонтів на подальших етапах очищення стічних вод та обробки осаду;
 • повне виключення необхідності ручної праці з видалення відходів з решіток, що значно покращило не лише санітарний стан у насосній станції, а й умови праці обслуговуючого персонала.

У графіках, наведених нижче, представлено дані про кількість і масу видобутих відходів з решіток у період з 2015 по 2017 рік. Модернізація насосної станції була проведена у четвертому кварталі 2016 року, у січні 2017 року лінію механічного очищення стічних вод було введено в експлуатацію; дані за цей рік добре показують динаміку поліпшення показників роботи механічного очищення
Надійні конструкції решітки і гвинтового преса забезпечують можливість цілодобової та безаварійної роботи обладнання в автоматичному режимі. Щодня для обслуговування та огляду решітки потрібно не більше 15 хв на добу.

Кількість і маса відходів, видобутих з решітки у період 2015–2017 рр.

Час на обслуговування обладнання у хвилинах на добу

Висновки

Модернізація системи механічного очищення стічних вод на каналізаційній насосній станції дозволила організувати ефективну систему очищення стічних вод від великих і середніх твердих включень. Відходи, які видаляються зі стічних вод, промиваються для зниження вмісту органіки у них і ущільнюються на гвинтовому пресі для зниження їхнього об’єму и маси. Встановлена лінія механічного очищення працює у повністю автоматичному режимі та не потребує постійної присутності обслуговуючого персонала. Робота комплексу механічного очищення стічних вод дозволила повністю вирішити поставлені завдання і забезпечила стабільну та безперебійну роботу подальших етапів очищення.