Case Study: Модернізація вторинних відстійників (Новосибірськ, Росія)

ПРОЄКТ – Модернізація вторинних відстійників
ЗАМОВНИК – МУП «Міськводоканал» Новосибірськ
ОБ’ЄКТ – ОС каналізації м. Новосибірськ
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ – літо, 2019

Вступ

МУП міста Новосибірськ «Міськводоканал» на добу очищає і постачає близько 600 тис. м3 питної води і транспортує і знезаражує близько 500 тис. м3 стічних вод. Серед споживачів знаходиться понад 1,8 мільйона жителів Новосибірська і області; на них припадає близько 70% наданих послуг. Решта 30% – це юридичні особи. Мегаполіс займає третє місце за протяжністю системи водопостачання у Росії. На балансі «Міськводоканалу» знаходиться близько 3500 км комунікацій, три водовідбори, три насосно-фільтрувальні станції (НФС) і 69 каналізаційних насосних станцій (КНС), очисні споруди каналізації (ОСК).

З 2007 року підприємство реалізо-вує масштабні інвестиційні програ-ми з технічного переобладнання очисних споруд. З Промислової Групою ЕКОТОН підприємство спів-працює з 1997 року, за цей час були модернізовані комплекси механіч-ного очищення (близько 20 грабе-льних решіток, конвеєрів і пресів гвинтових віджимних), поставлені щитові затвори, а також замінена аераційна система. У рамках черго-вого етапу модернізації у 2019 р. було поставлено два комплекти обладнання для радіальних вто-ринних відстійників – мулососи ІРВО-40.

Цілі проєкту

Головною метою проєкту було підвищення ефективності видалення осаду з вторинних відстійників. Технологічний стан існуючого обладнання на момент початку робіт був незадовільним – використовувалися мулососи, встановлені у 1980-х роках. Стан бетонних конструкцій також залишав бажати кращого.

Заміна обладнання повинна була привести до поліпшення показників очищення, зниження енерговитрат, а також стабільного і правильного перебігу технологічного процесу.

Реалізація проєкту

На вимогу Замовника на заводі ЕКОТОН було вироблено два мулососи ІРВО-40 з наступними особливостями конструкції:

 • застосована збільшена труба відведення мулу (колектор мулу) діа-метром 630 мм;
 • застосована нова посилена система тяг (кріплення) між фермою моста і колектором мулу;
 • повнопривідний візок з редукторами планетарного типу;
 • шафа керування обладнана системою передачі даних Modbus RTU.

Додатковим викликом було те, що на прохання Замовника ми самостійно проводили монтаж обладнання одночасно з будівельними роботами чаші відстійника і реставрацією відвідного лотка. Через ремонт борту відстійника, не було можливості під’їхати стандартною вантажопідйомною технікою, використовували кран вантажопідйомністю 250 тон. Щоб закінчити проєкт в поставлені терміни і не зупиняти монтажні роботи, один з двох мостів довелося тимчасово ставити на не залитий борт.

Підсумки і висновки

Незважаючи на труднощі, які виникали під час монтажу обладнання, завершити пуско-налагоджувальні роботи і ввести обладнання в експлуатацію вдалося згідно з графіком.

Використання сучасних технологічних рішень при проєктуванні обладнання забезпечило високу ефективність роботи, енергоефективність і надійність. В результаті заміни існуючих мулососів на очисних спорудах МУП «Міськводоканал» м. Новосибірськ були досягнуті всі необхідні вимоги замовника, пов’язані з технічним обслуговуванням і ремонтом.

 

Case Study: Модернізація первинних і вторинних відстійників (Слупськ, Польща)

ПРОЕКТ – Модернізація первинних і вторинних відстійників
ЗАМОВНИК – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
ОБ’ЄКТ – Очисні споруди водоканалу м. Слупск, Польща
ДАТА ЗАПУСКУ ОЧИСНИХ СПОРУД – Березень, 2017

Вступ

Станція очистки стічних вод розташована в північній частині міста Слупськ, на правому березі річки Слупя. Це механіко-біологічні очисні споруди, пристосовані до глибокого видалення біогенних поєднань в трифазному модифікованому процесі Барденфо з додаванням камери предденітріфікаціі. Потужність очисних споруд відповідає 200 000 еквівалентних жителів, а середньодобова витрата складає близько 19 647 м3/добу.

У листопаді EKOTON PRODEKO-EŁK Sp. Z O.O. був обраний в якості генерального підрядника і підписав угоду з Слупськводоканалом для виконання завдання: «Поставка зневоднюючої центрифуги і скребків на муніципальну очисну станцію в Слупську по вул. Спортівова 73 – завдання № 2 – Доставка скребків з виконанням необхідних будівельно- монтажних і монтажних робіт».

В рамках контракту були модернізовані такі об’єкти:

 • Первинні відстійники діаметром D = 34м – 2 шт.
 • Вторинні відстійники діаметром D = 40м – 2 шт.

Модернізація включала в себе демонтаж старих скребків, доставку, збірку і запуск нових, а також пусконалагоджувальні та гарантійні випробування.

Початкова стадія

Первинні відстійники були побудовані на першому етапі будівництва станції очистки стічних вод в 1986 році і оснащені радіальними скребками відповідно до рішень, які використовувались в 1970-х роках. В результаті модернізації станції очистки стічних вод в 2006-2009 рр. один з первинних відстійників був адап- тований до функції утримання і переливу. Технічний стан скребків на початковому етапі проекту був дуже поганим, і вони були готові до заміни. У разі вторинних відстійників ситуація була аналогічною, з тією різницею, що об’єкти були побудовані в 1978 році і модернізовані в 2001 році.

Цілі проекту

Основною метою підписаного проекту модернізації було підвищення ефективності видалення осаду, як з первинних, так і вторинних відстійників.

Щоб вирішити проблеми і забезпечити стабільне і правильне ведення технологічного процесу, як в зоні переливу освітленої води, так і в зоні осадження, необхідно було замінити скребки в двох первинних відстійниках з моделями, що забезпечують більшу ефективність і надійність. В кінцевому підсумку це означало поліпшення балансу сирого осаду і надлишкового мулу і, таким чином, збільшення виробництва біогазу та зниження експлуатаційних витрат на очисні споруди.

Також скребки повинні були бути замінені на двох існуючих вторинних відстійниках. Частина модернізації полягала в тому, щоб поставити обладнання з так званим бічним скребком, подібних до тих, які були встановлені на двох прояснювачах, які були побудовані в 2008-2009 роках.

Реалізація проекту

Проект модернізації первинних і вторинних відстійни- ків був виконаний з 15 жовтня 2018 року по 28 березня 2019 року і складався з:

 • розбирання старих (існуючих) скребків і розміщення їх в контейнерах, наданих ІНВЕСТОРОМ,
 • підготовка і поставка нових скребків, повністю ви- готовлених зі сталі AISI 304 (1.4301), розрахованих на існуючі об’єкти,
 • установка нових скребків в почергову систему, тобто спочатку первинний, потім вторинний, потім знову пер- винний і, нарешті, вторинний відстійник 11.2,
 • технологічний запуск кожного з відстійників і вве- дення їх в експлуатацію.

Підсумки і висновки

В результаті модернізації первинних відстійників шляхом установки нових скребків були вирішені проблеми, пов’я- зані із забезпеченням стабільного і правильного прове- дення технологічного процесу, як в зоні переливу, так і в зоні осадження.

Нові скребки характеризуються більшою ефективністю і експлуатаційною надійністю, що значно сприяло по- ліпшенню балансу сирого осаду і надлишкового мулу, і, отже, збільшенню виробництва біогазу та зниженню екс- плуатаційних витрат на очисні споруди. Проте, в резуль- таті заміни скребків в існуючих вторинних відстійниках пристроями, оснащеними так званим бічним скребком, відбувалося зменшення кількості надлишкового актив- ного мулу на поверхні відстійника в порівнянні зі звичай- ними робочими параметрами. Це, в свою чергу, призвело до зменшення загальної кількості завислих твердих час- тинок, що скидаються із стічними водами, і, відповідно, до зменшення вмісту вуглецю, азоту і фосфору в очищених стічних водах, які скидаються в річку Слупя.

Завдяки заміні скребків на конструкції, обладнані улов- люючими скребками, тривалість відстоювання активного мулу у вторинних відстійниках була скорочена, що запо- бігло утворенню анаеробних умов і вторинній біологічній дефосфотації і, як наслідок, процесу вторинного викидан- ня ортофосфатів в стічні води від активного мулу, накопи- ченого на дні.

 

Case Study: Модернізація очисних споруд паперової фабрики (Мишкув, Польща)

ПРОЕКТ Модернізація вторинного відстійника
ЗАМОВНИК Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.
ОБ’ЄКТ Очисні споруди паперової фабрики у м. Мишкув, Польща
ДАТА ЗАПУСКУ ОЧИСНИХ СПОРУД Січень, 2019

Вступ

Паперова фабрика в Мишкуві була заснована на початку 1894 року, де в той час це був найбільший завод з виробництва паперу в Польщі. У 2016 році фабрика стала частиною пакувальної групи Schumacher. Для забезпечення високих стандартів якості і збільшення виробництва паперу почався проект модернізації заводу. Одним з основних завдань проекту було збільшення пропускної здатності існуючих очисних споруд, розташованих на території виробничого цеху.

У липні 2018 року PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. (Промислова група ЕКОТОН) була обраний основним підрядником для модернізації вторинного відстійника на спорудах з очистки стічних вод паперової фабрики в Мишкуві.

Мета модернізації

Метою проекту була заміна існуючого радіального скребка мулу і дренажної системи вторинного відстійника діаметром 39,4 м. Встановлене обладнання призначене для забезпечення високої ефективності видалення мулу і плаваючих речовин.

Початкова стадія

Модернізований вторинний відстійник не експлуатувався протягом багатьох років. Він був оснащений радіальним скребком для мулу з чорної сталі, а також бетонними жолобами. План полягав у тому, щоб зняти скребок з жолобами, відремонтувати бетонні елементи відстійника, зібрати скребок разом з системою жолобів з нержавіючої сталі.

Реалізація проєкту

В рамках контракту був поставлений радіальний скребок типу ZGRwt-39.4 з системою дренажного жолоба. В обсяг робіт входила підготовка документації для виготовлення деталей, адаптованих до розміру відстійника, а також збірка і технологічне введення в експлуатацію поставленого обладнання.

Підсумки та висновки

Використання сучасних технологічних рішень під час проектування мулового скребка забезпечило високу ефективність роботи, енергоефективність і надійність. В результаті установки нового скребка були досягнуті наступні цілі:

 • забезпечення ефективного видалення осаду і плаваючих речовин;
 • зниження споживання електроенергії;
 • забезпечення стабільної та безперебійної роботи.

 

Case Study: Модернізація вторинного відстійника (Августів, Польща)

ПРОЕКТ Модернізація вторинного відстійника
ЗАМОВНИК Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie
ОБ’ЄКТ Очисні споруди, м. Августів
ДАТА ЗАПУСКУ ОЧИСНИХ СПОРУД Жовтень, 2018

Вступ

Очистні споруди розташовані в південній частині міста Августов. Це механіко-біологічний тип очисних споруд, пристосований для глибокого видалення біогенних сполук. Воді потрібно пройти кілька етапів і, як тільки очиститься, вона стікає до річки Нетти. Максимальна потужність заводу – 10 000 м3/добу. У червні 2018 року PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. (Промислова група ЕКОТОН) було обрано основним постачальником обладнання та технологій для виконання завдання з модернізації вторинного відстійника на очисній станції в Августові.

Мета модернізації

Головною метою модернізації було:

 • забезпечити стабільну роботу вторинного відстійника;
 • підвищити ефективність видалення плаваючих речовин та мулу;
 • зменшення експлуатаційних витрат.

Початковий етап

Модернізований вторинний відстійник був побудований на стадії будівництва очисних споруд у 1984 році та постачався зі скребком радіального мулу з чорної сталі. Погіршення роботи за продуктивністю, збільшення терміну обслуговування та ремонту – все це призвело до збільшення витрат на експлуатацію та його нестабільної роботи.

Реалізація проєкту

За умовами підписаного контракту поставлено радіальний мулошкреб ZGRwt-25 та каналізаційні затвори типу SGSM. Обсяг проведених робіт включав підготовку документації для виготовлення  обладнання та необхідних деталей, належним чином адаптованих до розмірів відстійника та каналу відведення стічних вод, а також монтаж та ввід в експлуатацію обладнання.

Результати та висновки

Використання сучасних технологічних рішень при проектуванні обладнання забезпечує високу ефективність роботи, енергоефективність та надійність. В результаті заміни існуючого мулошкреба на очистних спорудах в Августові було досягнуто:

 • підвищення ефективності видалення плаваючих речовин та відстоювання мулу завдяки спеціальній конструкції елементів скребка;
 • високий рівень енергоефективності обладнання завдяки використанню енергозберігаючого приводу з коробкою передач, вбудованою безпосередньо в колесо;
 • знижено експлуатаційні витрати, пов’язані з технічним обслуговуванням та ремонтом.

 

Відгук про роботу мулошкребу ІРПО-30 (Полтава, Україна)

Згідно з договором поставки №560ЕТ від 21.12.2017 р. ТОВ “Еко-Інвест” для потреб КП ПОР “Полтававодоканал”, був поставлений радіальний мулошкреб ІРПО-30.

Відзначаємо ряд наступних позитивних особливостей і переваг цієї моделі:

 • жорстко скріплена за допомогою систем тяг “полуторокрила” конструкція мулошкреба, з леккою системою регулювань;
 • застосування нової конструкції ферми моста, виконаного зі сплаву AlMg, що значно спрощує монтаж мулошкреба (практично відсутні зварювальні роботи), знижує навантаження на борт відстійника, а так само має презентабельний зовнішній вигляд, що не змінився за зимовий період;
 • висока жорсткість конструкції ферми, яка за період експлуатації не допустила провисань, скручування та т.і.;
 • шкребки обладнані прилеглою м’якою резиною, що дозволяє максимально якісно прибирати осад з дниза відстійника;
 • алюмінієвий настил ферми моста в функцією антиковзання;
 • привід візка дозволяє експлуатувати обладнання взимку в постійному і циклічному режимі без пробуксовування коліс, так само відзначаємо використання низькотемпературного синтетичного масла в приводах;
 • простота і надійність пристрою для відводу плаваючих речовин;
 • пристрій очищення борту відстійника працює без нарікань;
 • надійна елементна база шафи управління мулозаборним комплексом;
 • застосовування частотного перетворювача дозволило регулювати в необхідному технологічному режимі швидкість руху ферми.

Після монтажу мулошкреба покращився відбір сирого осаду та збільшилась ефективність очищення стічних вод.

Відгук про роботу радіальних мулососів Екотон (Україна, Чорноморськ)

Для удаления активного ила со дна вторичного радиального отстойника на очистных сооружениях КП “Черноморскводоканал” закупил илосос серии ИРВО-24.

Оборудование было запущено в эксплуатацию в октябре 2018 г.

С начала эксплуатации оборудование работает стабильно, обеспечивая полное удаление осадка со дна отстойника. Эффективность очистки по взвешенным веществам составляет 98,2%.

Однолучевая конструкция илососа предельно проста и в свою очередь эффективна, благодаря индивидуальным заводским регулировкам потока отдельными сосунами. Опция подвижности илозаборной трубы в вертикальной плоскости компенсирует все существующие неровности  дна отстойника.

Илосос ИРВО-24 изготовлен полностью из коррозионностойких материалов: нержавеющей стали, алюминиевых сплавов и полимеров, что существенно увеличивает срок эксплуатации оборудования и придает современный и эстетический вид, кроме этого производителем оборудования были учтены индивидуальные особенности эксплуатации оборудования, а именно использование в приморской климатической зоне.

Монтаж илососа производился специалистами Водоканал в присутствии специалиста производителя. Специальная конструкция ИРВО-24 позволила произвести замену оборудования за 4 рабочих дня без доработки конструкции отстойника.

Затраты по электроэнергии илососа ИРВО-24 сократились в 2,5 раза.

За период эксплуатации оборудование под торговой маркой “ЭКОТОН” зарекомендовало себя как надежное и высококачественное, соответствующее современным требованиям, а сама компания – как ответственный и надежный производитель оборудования, оперативно реагирующий на потребности заказчика и предоставляющий качественные сервисные услуги по обслуживанию оборудования.

Відгук про роботу мулоскребу Екотон (Дахран, Саудівська Аравія)

Цим листом WABRA CONTRACTOR EST зазначає, що за час співпраці з Промисловою групою Екотон, компанія зарекомендувала себе як організація високопрофесійних спеціалістів, що знають тонкощі роботи очисних споруд та розробляють технології найвищого світового рівня. Ми, як головний підрядник, раді працювати з продукцією, яка виготовляється на цьому підприємстві.

У липні 2016 року було доставлено, встановлено та введено в експлуатацію 2 мулоскреби ZSP діаметром 10 + 8 м для очисних споруд (1500 м3/добу) для Міністерства оборони в Заграні, Королівство Саудівська Аравія.

Усе встановлене обладнання працює стабільно та безперебійно з 2016 року. Однією з головних переваг цього типу обладнання є справність та надійність. Мулоскреби конструктивно призначені для тривалої безвідмовної роботи. Знос рухомих частин не спостерігається.

Пропонована конструкція довела свою стабільність та надійність в експлуатації. Міст на мулоскребі має центральний привід і встановлений на двох незалежних опорах, які розміщені поза відстійниками. Така конструкція дозволяє зменшити навантаження на скребковий механізм.

Засоби для очищення стін відстійника і скребків мулу добре продумані, зручні в регулюванні і не викликають незадоволення. Вся електрична частина мулоскребу працює безперебійно в різних температурних умовах.

WABRA CONTRACTOR EST дякує команді Промислової групи Екотон за високоякісне обладнання та ретельну увагу до потреб та вимог нашого підприємства під час виробництва, доставки та введення в експлуатацію мулоскребів.

Відгук про роботу радіальних мулошкребів Екотон (Слупск, Польща)

ТзОВ «Водоканал» м. Слупськ, в якості головного інвестора проєкту “Постачання обладнання для зневоднення та скребків для відстійників на міські очисні споруди в м. Слупськ за адресою вул. Спортова, буд. 73 – завдання №2 Постачання, виконання необхідних будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію радіальних скребків” підтверджує, що роль Головного Підрядника у 2017 році взяло на себе ТзОВ «PRODEKO-EŁK», яке здійснило постачання, монтаж та введення в експлуатацію наступного обладнання:

 • Радіальні мулошкреби для первинних відстійників діаметром D=34 м – 2 компл.
 • Радіальні мулошкреби для вторинних відстійників діаметром D=40 м – 2 компл.

Модернізація обладнання містила в собі демонтаж старих скребків, постачання, монтаж та введення в експлуатацію нових, а також пусконалагоджувальні роботи та гарантійні випробування.

Введення в експлуатацію нових мулошкребів дозволило розв’язати проблеми, пов’язані із забезпеченням правильного та стабільного технологічного процесу, як у каналізаційній, так і в шламовій частині. Нові мулошкреби Ekoton високо ефективні та надійні в експлуатації. Тому це значною мірою покращило баланс первинного осаду та надлишкового мулу та збільшило виробництво біогазу при зниженні експлуатаційних витрат на очисних спорудах.

Завдяки чималому досвіду у виробництві обладнання для оснащення спеціалізованих об’єктів, Компанія «PRODEKO-EŁK», яка входить до промислової групи Ekoton,  виконала поставлені перед  нею завдання. З усією відповідальністю можна сказати, що PRODEKO-EŁK має відповідний технічний потенціал, а також необхідних  фахівців для виконання доручених проєктів.

На нашу думку, Компанія «PRODEKO-EŁK» являється відповідальним виробником і  підрядником, який заслуговує на рекомендації іншим організаціям, що шукають надійних постачальників.