12 серп.

Шнекові дегідратори MDQ EKOTON Tsurumi

Дегідратори призначені для механічного зневоднення осадів виробничих, міських і господарсько-побутових стічних вод. Рекомендуються для зневоднення осадів стічних вод на комунальних очисних спорудах малої продуктивності, а також для підприємств харчової, целюлозно-паперової, текстильної, хімічної, нафтопереробної та інших галузей промисловості.

Дегідратори раціонально встановлювати на майданчику очисних споруд з продуктивністю за сухою речовиною вихідного осаду до 200 кг/год.