ekoton multi-disk screw press sugarcreek usa

Одним з етапів очистки стічних вод є механічне зневоднення осадів первинних та/або вторинних відстійників. Осади відпрацьованих і стічних вод, що утворюються в процесі їх механічної, біологічної і фізико-хімічної очистки відносяться до таких суспензій колоїдного типу, що важко фільтруються, іноді містять специфічні включення у вигляді жирів, масел, нафтопродуктів і т. д. В різний час на різних підприємствах для зневоднення таких осадів застосовувався і застосовується цілий ряд обладнання; найбільш широко використовуються фільтр-преси стрічкові, фільтр-преси камерні, центрифуги, дегідратори.

Одним з етапів очистки стічних вод є механічне зневоднення осадів первинних та/або вторинних відстійників. Осади відпрацьованих і стічних вод, що утворюються в процесі їх механічної, біологічної і фізико-хімічної очистки відносяться до таких суспензій колоїдного типу, що важко фільтруються, іноді містять специфічні включення у вигляді жирів, масел, нафтопродуктів і т. д. В різний час на різних підприємствах для зневоднення таких осадів застосовувався і застосовується цілий ряд обладнання; найбільш широко використовуються фільтр-преси стрічкові, фільтр-преси камерні, центрифуги, дегідратори.

Важливо те, що кожен тип обладнання має свої переваги і недоліки, які забезпечують найбільшу придатність конкретного типу для цілком конкретних умов. На жаль, на даний момент не існує уніфікованого обладнання, яке б забезпечувало максимальну технологічну та економічну ефективність у будь-яких умовах: мінімальну вологість фільтраційного осаду, мінімальні капітальні та експлуатаційні витрати, можливість працювати з осадом будь-якої природи. Тому, вибір типу обладнання для зневоднення повинен проводитися з урахуванням максимально можливої кількості факторів:

  • Тип осаду, який підлягає розділенню
  • Навантаження на ділянку зневоднення
  • Вартість реагентів та їх доставки на ділянку зневоднення
  • Технологічні вимоги до чистоти фільтрату і вологості фільтраційного осаду
  • Можливості видалення та утилізації фільтраційного осаду
  • Вартість енергоресурсів
  • Вартість обслуговування обладнання

Дегідратори демонструють відмінні результати при роботі з різними осадами, у тому числі з масло – та жировмісними осадами, осадами з низьким або високим вмістом СР вихідного осаду, з осадами, що містять абразивні включення. Зневоднений осад після дегідратору може досягати залишкової вологості 75 – 82% при середній дозі препарату 1,5 – 3,5 кг/т сухої речовини осаду. Вміст зважених речовин у фільтраті в середньому до 500 мг/л. При цьому установка дуже економічна: встановлена потужність обладнання в залежності від продуктивності від 0,6 до 2,9 кВт, потреба у промивній воді становить 1 – 2 % від обсягу осаду. Шнековий дегідратор легко встановлюється в умовах обмеженого простору, не вимагає організації додаткової системи вентиляції і вкрай простий в обслуговуванні. Висока зносостійкість основних вузлів дегідратору забезпечує безвідмовну роботу шнека і зневоднюючих кілець до 30 000 годин. Установка демонструє високі показники ремонтопридатності, зокрема для установок з двома шнеками допустимо проведення обслуговування одного шнека при паралельній роботі інших шнеків.

Мультидисковий шнековий дегідратор MDQ

Шнековий дегідратор MDQ-353 EKOTON Tsurumi (Сечень, Угорщина)

Основним обмеженням використання шнекових дегідраторів є їх невисока продуктивність – до 150 кг/год по сухій речовині (СР) вихідного осаду на один агрегат. На очисних спорудах середньої і великої продуктивності це обумовлює установку значно більшої кількості одиниць обладнання, ніж у разі використання фільтр-пресів стрічкового і камерного типу або центрифуг, і тягне за собою високі капітальні та експлуатаційні витрати.

На очисних спорудах середньої і великої продуктивності найбільш доцільно застосування фільтр-пресів і центрифуг (декантерів).

Застосування центрифуг виправдано в першу чергу для масло – і жировмісних осадів, а також осадів з високим вмістом надлишкового активного мулу. В той же час не рекомендується застосування центрифуг при роботі з осадами, що містять абразивні включення, які, на жаль, через недостатньо якісну механічну очистку зустрічаються на вітчизняних ОСК дуже часто.

Перевагами використання центрифуг є більш високий вміст СР у кеку, що особливо справедливо для осадів з високим вмістом надлишкового активного мулу, досить низька потреба в промивній воді, відсутність необхідності облаштування приміщення додатковою системою вентиляції.

Недоліками центрифуг є більш високі витрати на електроенергію, реагенти, профілактичний і капітальний ремонт. При чому ці витрати значно більші за переваги їх використання.

Велику складність представляє ремонт шнека центрифуг. Провести якісний ремонт (напилення або приварювання зносостійкого покриття, балансування) шнека центрифуги в умовах ремонтного цеху експлуатуючого підприємства практично неможливо, тому ремонтні роботи проводяться на заводі виробника або на його ремонтній базі. Оскільки основна маса якісних центрифуг для зневоднення осадів стічних вод проводиться за кордоном, ремонтні роботи пов’язані з тривалими термінами простою обладнання. Вартість ремонту шнека центрифуги може досягати 25 – 40% від вартості самої центрифуги і проводиться один раз в два – три роки.

стрічковий фільтр-прес екотон

Стрічковий фільтр-прес ПЛ ЕКОТОН, Водоканал м. Бєлгород

Перевагами застосування стрічкових фільтр-пресів є висока продуктивність, особливо відчутна при роботі з осадами з високою часткою осадів первинних відстійників, низька енергоємність і досить низькі витрати на обслуговування та ремонт.

Основним витратним матеріалом на стрічкових фільтр-пресах є ситові стрічки і манжети підшипників, необхідність заміни яких виникає один раз в 1,5 – 3 роки. Ремонт валів (відновлення поліуретанового покриття) може знадобитися раз в 6 – 10 років. Важливою перевагою є оперативність ремонтних робіт. Заміна ситових стрічок займає 1 – 2 години робочого часу, заміна манжет 2 – 3 робочих дні, ремонт вала – не більше двох тижнів.

По флокулянтам для зазначених видів устаткування спостерігається наступне споживання: при зневодненні мулів – доза препарату висока 5 – 6 кг на тонну СР осаду, при зневодненні суміші сирого осаду і мулу – близько 3 – 4 кг на тонну, для сирих осадів найменша – 1,5 – 3 кг на тонну.

ekoton chamber membrane filter press

Камерно-мембраний фільтр-прес ЕКОТОН

Принциповою перевагою камерних фільтр-пресів є можливість отримання фільтраційного осаду значно більш низької вологості, ніж на інших типах обладнання для зневоднення – до 65-70%. Застосування камерних фільтр-пресів найбільш ефективно в тих випадках, коли передбачається спалювання фільтраційного осаду. Економічний ефект від скорочення витрат на випарювання води, що міститься в фільтраційному осаді, перевищує збільшення витрат на більш витратну реагентну обробку. Найбільший ефект при роботі камерних фільтр-пресів досягається у разі обробки осаду мінеральними реагентами – вапняним молоком і хлорним залізом. При такій обробці можливе отримання фільтраційного осаду вологістю до 55-60%. Замість хлорного заліза можна використовувати відходи: плав хлоридів титаномагнієвого виробництва, відходи органічного синтезу – хлориди алюмінію, замість вапна будівельного можливе застосування вапна-пушонки карбідного. Додатково для зниження вологості фільтраційного осаду, збільшення продуктивності камерних фільтр-пресів, зниження дози реагентів при зневодненні осадів може застосовуватися схема введення присадних матеріалів – насамперед відходів – золи від спалювання осаду, від спалювання вугілля, вугільний пил і т. д.

За електроспоживанням камерні фільтр-преси займають позицію між стрічковими фільтр-пресами і центрифугами. При цьому, основним споживачем є насосна станція подачі осаду на фільтр-прес. В якості витратних матеріалів виступають фільтрувальні серветки, які при налагодженій технології регенерації вимагають заміни раз в 2 роки.

Витрати на поточне обслуговування агрегатів порівнянні. Реально до 3-х одиниць фільтр-пресів або центрифуг може обслуговувати один оператор, проте за нормами потрібно мінімум дві людини. Однією з найбільш часто повторюваних процедур технічного обслуговування стрічкових фільтр-пресів є змащування підшипникових вузлів. Дана операція повторюється один раз у 3 – 6 тижнів і виконується слюсарем не високого розряду. Змащення вузлів центрифуг проводиться рідше (раз в 2 – 3 місяці), але повинна виконуватися персоналом більш високої кваліфікації.

 ЦентрифугаСтрічковий фільтр-пресКамерний фільтр-пресШнековий дегідратор
Розповсюдження запахів та санітарний стан в цехуЗакрита конструкція, але все одно потрібна загальна вентиляціяНеобхідна надійна система вентиляції та щомісячна мийка обладнанняБільший період циклограми – закрита конструкція, необхідна загальна вентиляціяЗакрита конструкція, але все одно потрібна загальна вентиляція
Потреба у промивній водіВикористовується не дуже багато (наприкінці циклу роботи для мийки внутрішньої поверхні агрегату)Потрібно багато (від 20 до 40 % від об’єму осаду, що подається на зневоднення) під тиском 5-7 атмПотрібно небагато (біля 1-2 % від об’єму осаду, що подається на зневоднення) під тиском 30-50 барПотрібно небагато (біля 1-2 % від об’єму осаду, що подається на зневоднення) під тиском 1-2 атм
Шум і вібраціяВисокі значення шуму - більше 70 дБ. Для попередження передачі вібрації необхідно влаштовувати спеціальні фундаментиСам агрегат не шумить и не вібрує. Шум від промивних форсунок в межах нормиАгрегат шумить тільки в періоди роботи станції гідроприводу – менше 5% робочого часуВібрації практично відсутні, а шум від форсунок буває періодично (хвилину-дві в годину) і знаходиться в межах норми
Зневоднення жиро та нафтовмісних шламівМожливо в широких межах концентраційМожливо тільки при незначних концентраціяхМожливо для жировмісних осадівМожливо в широких межах концентрацій
Зневоднення осадів з високим вмістом абразивних включеньМожливо, але викличе швидке стирання і зношування ротора і внутрішньої поверхні корпусуМожливо в широких межах концентраційМожливо в широких межах концентраційМожливо в широких межах концентрацій, але ресурс шнека буде менше (20 – 25 тис. годин, замість 30-ти тис. можливих)
Візуальний контроль за протіканням процесуВідсутнійЛегкий доступВідсутнійЛегкий доступ
Вміст завислих речовин у фільтратіПри порівнянних дозах флокулянта і середніх обертах ротора – вище, ніж у ФП і дегідратору на 20-50%Зазвичай у межах 200-700 мг/лЗазвичай у межах 50-100 мг/лЗазвичай у межах 200-700 мг/л

Незалежно від попередніх розрахунків і аналогій, в кожному конкретному випадку оптимальним рішенням при виборі обладнання для зневоднення буде попереднє проведення відповідного обстеження. В ході експерименту підбирається оптимальний тип обладнання за заданих вимог, виду, дози і режиму дозування реагентів; визначається типорозмір і кількість обладнання.

Компанія «ЕКОТОН» вже більше 12-ти років постачає стрічкові фільтр-преси та згущувачі на об’єкти Водоканалів і очисні споруди промислових підприємств. За цей час був накопичений безцінний досвід запуску та експлуатації обладнання для зневоднення.

Всього поставлено більше 120-ти комплексів механічного зневоднення осадів на базі стрічкових фільтр-пресів. Тісна співпраця з експлуатуючими підприємствами дозволила вдосконалити конструкцію і забезпечити максимально комфортні умови експлуатації обладнання для зневоднення.

У разі доцільності встановлення центрифуг в цех механічного зневоднення на ОСК, компанія співпрацює з провідними світовими виробниками даного виду обладнання.

Останні роки попит на економічне зневоднююче обладнання для малих ОСК визначив інтерес компанії до виробництва шнекових дегідраторів. І з 2011 року на заводах «ЕКОТОН» налагоджено спільне виробництво шнекових дегідраторів з японською компанією TSURUMI PUMP.

На вітчизняному ринку шнекових дегідраторів «ЕКОТОН» є єдиною вітчизняною компанією-виробником, все інше обладнання представлено переважно японськими та європейськими брендами. Це забезпечує унікальну перевагу наших дегідраторів, як за ціною, так і за умовами післяпродажного сервісу.

Починаючи з 2014 року, «ЕКОТОН» розширює лінійку обладнання для зневоднення за рахунок камерних фільтр-пресів власного виробництва. Виробничі можливості компанії дозволяють запропонувати сучасні машини, виконані з урахуванням сучасних вимог щодо якості та автоматизації.

Великий досвід роботи з усіма популярними типами обладнання для зневоднення, наявність відповідних фахівців в галузі інжинірингу та проектування, власні виробничі потужності, забезпечують цілий ряд переваг співпраці з компанією «ЕКОТОН». В першу чергу це дозволяє гарантувати досягнення цілей проекту: забезпечення необхідних показників при істотному скороченні витрат на роботу ділянки механічного зневоднення за рахунок прийняття правильного технологічного рішення і якісної його реалізації. Крім того, методологія та система управління якістю, які застосовуються в компанії, дозволяють гарантувати дотримання строків та бюджету проекту, і головне – Вашу задоволеність роботою команди.